Wszystkie
GIS
QGIS
bazy
Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej

Szkolenie z Systemów Informacji Geograficznej

GIS z QGIS

GIS z QGIS

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących dowiedzieć się, jak wykorzystywać QGIS w codziennej pracy, jak również dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z systemami informacji przestrzennej.

Cyfryzacja aktów

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego

Jak przygotować się do cyfryzacji m.in. aktów planowania przestrzennego w aplikacji GIS oraz inne zagadnienia

Pozyskiwanie danych przestrzennych

Pozyskiwanie danych przestrzennych

Prawne aspekty wykorzystywania i przetwarzania danych przestrzennych w tym pozyskiwanie bezpłatnych danych przestrzennych w oparciu o ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bazy danych

Bazy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu wykorzystania baz danych w pracy z danymi geograficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem bazy PostGIS

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne mają na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej. Umożliwiają modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych.