Mapy to nie wszytko. Nowo jakościowo dane

Analizy danych przestrzennych odgrywają kluczową rolę w odkrywaniu nowych informacji oraz pozyskiwaniu wiedzy z surowych danych. Poprzez modelowanie skomplikowanych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, przekształcają one dane w pożyteczne informacje, tworząc tzw. wartość dodaną. W efekcie, analizy przestrzenne umożliwiają nie tylko monitorowanie istniejących zjawisk, ale także ich prognozowanie. Dzięki temu, stają się niezwykle cennym narzędziem w podejmowaniu decyzji, badaniach naukowych oraz planowaniu przestrzennym.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie analiz przestrzennych. Wykonujemy szeroki zakres analiz, które pozwalają na zgłębienie różnorodnych aspektów danych przestrzennych. Dzięki naszym badaniom, uzyskane wyniki mogą być prezentowane w różnych formach, takich jak profesjonalnie przygotowane mapy, szczegółowe zestawienia statystyczne, czy też raporty zawierające kluczowe informacje. Dodatkowo, dostarczamy wynikowe dane przestrzenne w systemie GIS, co ułatwia ich dalszą analizę oraz wykorzystanie.

Wybrane przykłady analiz przestrzennych:

Fizjografia
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Obszar zieleni niskiej z wyodrębnieniem obszarem powierzchni rzeczywistej dla węzła autostradowego Żory

  (złożoność analizy)

 • Wynik analizy:
  Obszar zieleni niskiej:
  - powierzchnia geodezyjna: 31,4441 ha
  - powierzchnia rzeczywista: 32,2720 ha

  Ukształtowanie terenu - spadki na obszarze zieleni niskiej (udział)
  - teren o nachyleniu poniżej 2°: 43,7%
  - teren o nachyleniu od 2° do 4°: 18,8%
  - teren o nachyleniu od 4° do 8°: 9,4%
  - teren o nachyleniu od 8° do 16°: 9,3%
  - teren o nachyleniu od 16° do 32°: 13,9%
  - teren o nachyleniu od 32° do 64°: 4,9%

Fizjografia terenu - charakterystyka warunków naturalnych obszaru inwestycyjnego

  (złożoność analizy)

 • Wynik analizy:
  Wysokość
  - minimalna: 270,2 m n.p.m.
  - maksymalna: 283,8 m n.p.m.
  - średnia: 276,2 m n.p.m.
  Różnica wysokosci: 13,6m

  Ukształtowanie terenu - spadki (udział)
  - teren o nachyleniu poniżej 2°: 11,2%
  - teren o nachyleniu od 2° do 4°: 27,5%
  - teren o nachyleniu od 4° do 8°: 46,1%
  - teren o nachyleniu od 8° do 24°: 15,2%