Mapy to nie wszytko. Nowo jakościowo dane

Wykonujemy szereg analiz przestrzennych. Wyniki analiz przestrzennych mogą zostać przedstawione zarówno w postaci map, zestawień statystycznych, raportów jak i wynikowych danych przestrzennych GIS.
Analizy danych przestrzennych mają na celu ujawnianie lub uzyskanie nowej informacji. Przekształcają surowe dane w pożyteczną informację tworzą tzw. wartość dodaną poprzez modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich monitorowaniu i prognozowaniu.
W naszej ofercie znajduje się tworzenie m.in. takich analiz przestrzennych, jak: