goQGIS - w służbie administracji publicznej

QGIS w chmurze

wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne

QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map

Wdrożymy w twojej jednosce oprogramowanie QGIS jako sieciowe rozwiązanie.

Korzyści dla użytkowników: