goGISportal
platforma zbiorów przestrzennych (EGiB, GESUT, EMUiA, MPZP, ...)

Więcej niż geoportal. Jednostki administracji samorządowej dostarczają dane w atrakcyjnej i praktycznej formie, korzystnej zarówno dla mieszkańców, inwestorów, jak i innych grup obywateli. Do realizacji usług publikacji danych przestrzennych poprzez internet wykorzystywane są również portale geoinformacyjne.
Nasza platforma do publikowania danych miejskich kierowana jest dla grup obywateli bez specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania i analizy danych przestrzennych. goGISportal oferuje nie tylko pełną otwartość, ale także szybki dostęp do miejskich informacji. Dzięki temu, przedsiębiorcy i inni użytkownicy mogą szybko znaleźć i wykorzystać potrzebne dane. Dodatkowo, nasza platforma regularnie aktualizuje i rozbudowuje zbiory danych, zapewniając bieżące i rzetelne informacje do wykorzystania w różnych celach, włącznie z analizami rynkowymi czy planowaniem inwestycji
Moduły:

Potrzebujesz innego zestawienia modułów platformy goGISportal, bądź dodatkowych zbiorów danych? Dostosujemy platformę pod twoje oczekiwania w zależności od dostępnych zbiorów danych dla gminy.