goGisportal
geoportal zbiorów przestrzennych

Jednostki administracji samorządowej publikują dane w formie i treści atrakcyjnej i użytecznej dla mieszkańców, inwestorów oraz innych grup obywateli. Do realizacji usług publikacji danych przestrzennych poprzez internet wykorzystywane są również portale geoinformacyjne.
Nasze rozwiązanie w tym zakresie kierowane jest dla grup obywateli bez specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania i analizy danych przestrzennych. goGisportal zawiera m.in. gotowe mapy, wykazy zbiorów danych oraz raporty wraz z informacjami będącymi wynikiem analiz przestrzennych.
Moduły: