goGismap
geoportal danych mapowych

Aplikacja przeznaczona jest do wizualizacji i publikowania map o dowolnej tematyce i treści. Aplikacja posiada zestaw funkcjonalności i narzędzi pozwalająca bez specjalistycznej wiedzy na korzystanie z udostępnionych map. Platforma goGISmap stanowi uzupełnienie dla geoportalu zbiorów przestrzennych goGisportal oraz serwer usług sieciowych OGC: WMS, WFS, WCS, CSW goGiserwer
Funkcjonalności:
 • nawigacja po mapie
 • warstwy: lista
 • warstwy: przeźroczystość
 • warstwy: legenda
 • generator map do druku
 • informacje o obiekcie
 • informacje o skali
 • wyszukiwanie po adresie
 • wyszukiwanie po nr działki
 • pomiary
 • informacja o usługach: WMS/WFS/WCS/CSW