goGISerwer

serwer usług sieciowych IIP/OGC: przeglądania WMS, pobierania WFS/WCS, wyszukiwania CSW

Wraz z dynamicznym rozwojem usług informatycznych w tym sieciowych umożliwiających publikację danych w Internecie można zaobserwować wzrost liczby gmin otwierających się na nowe technologie. Udostępnianie danych przestrzennych (mapowych) powinno odbywać się również, oprócz platform goGisportal, geoportalu zbiorów przestrzennych i goGismap, geoportalu danych mapowych, za pośrednictwem usług sieciowych OGC: przeglądania (wyświetlania) danych w postaci dynamicznie generowanych obrazów map (WMS) oraz usługi pozwalającej na pobieranie całych zbiorów lub ich części (WFS). Wymienione usługi kierowane są głównie do świadomych użytkowników danych przestrzennych, którzy korzystają w swojej pracy z dedykowanych programów m.in. w dziedzinie geodezji, projektowania, przetwarzania danych przestrzennych

Platforma goGISerwer wspiera usługi