Mapy rastrowe to nie wszytko. Nowo jakościowo dane

Realizujemy zadania cyfryzacji graficznej części aktu w postaci wektorowej reprezentacji (wektoryzacji aktów planowania przestrzennego) na potrzeby dostosowania danych do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Wektoryzacja map polega na stworzeniu numerycznej wersji mapy na podstawie map analogowych. Aby wykonać wektoryzację musimy posiadać wersję aktu planowania przestrzennego w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych w formacie np. geoTIFF
Na podstawie map analogowych dokumentów planistycznych (w formie papierowej lub cyfrowej), przygotowujemy ich obiektowe wersje wektorowe. Każdy element planu zagospodarowania posiada wtedy informację opisową oraz fragmenty uchwał odpowiadające danemu przeznaczeniu. Dzięki temu możemy automatycznie zliczyć powierzchnie każdego z przeznaczeń oraz wykonywać na danych analiz przestrzennych np. w zakresie wyliczenia udziału każdej nieruchomości/działki do powierzchni obiektów kategorii przeznaczenia
Obiekty przestrzenne planu zostaną opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Jest to wymóg konieczny w przypadku wszystkich zbiorów aktów planowania przestrzennego.

NIE CZEKAJ BĄDŹ GOTOWY

Kolejne przygotowywane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakładają iż dane przestrzenne należy przygotować również w postaci wektorowej dla:
  • planu ogólnego obejmują lokalizację stref planistycznych, obszaru uzupełnienia zabudowy, obszaru zabudowy śródmiejskiej oraz obszarów wraz z atrybutami zawierające informacje o obiektach przestrzennych (art. 67a ust. 3a) - obowiązuje
  • planu miejscowego obejmują lokalizację przestrzenną terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, lokalizację przestrzenną linii zabudowy wraz z atrybuty zawierające informacje o obiektach przestrzennych (art. 67a ust. 3b) - od 1.01.2025 r.