Tworzymy, zarządzamy, publikujemy metadane dla zbiorów danych aktu planowania przestrzennego (APP) w postaci dokumentów elektronicznych XML zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Metadane aktów planowania przestrzennego (APP) - dokument elektroniczny XML

Od 31 października 2020 r. obowiązują przepisy art. 67a ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek opracowania dokumentu elektonicznego XML z metadanymi dla zbiorów danych APP.

Czym są metadane?

Metadane to ustrukturyzowane informacje opisujące, tłumaczące, lokalizujące i ułatwiające we wszelki inny sposób odnalezienie, wykorzystanie lub zarządzanie zasobem informacji. Metadane często określa się mianem "danych o danych" albo "informacji o informacjach"

Rola metadanych?

Główną przeszkodą dla pełnego wykorzystania dostępnych danych jest czasochłonność i kosztowność poszukiwania istniejących danych przestrzennych lub sprawdzanie, czy mogą one być użyte w danym celu. Metadane: