Blog

Usługi WMS, WFS i CSW dla zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego

Czym nie są usługi WMS, WFS i CSW dla zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wydawało by się, że dwanaście lat od opublikowania w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) zagadnień związanych z usługami sieciowymi jakimi są usługi przeglądania, pobierania i wyszukiwania oraz dwa lata po wskazaniu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozwiązań technicznych w zakresie udostępniania zbiorów przestrzennych, gminy nie będą miały problemu rozróżnić czym są usługi sieciowe wg IIP.


najlepsze praktyki w procedurze planistycznej

Najlepsze praktyki w procedurze planistycznej

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany. Jak sprostać zobowiązaniom w zakresie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego i udostępnianiu danych? Odpowiedzi na te i inne pytania przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Niemniej jednak samorządy nadal mają wiele wątpliwości co do prawidłowego postępowania w ramach procedury planistycznej i wydaje się, że nie ma tu znaczenia ile Ministerstwo opublikuje na stronie swoich stronach odpowiedzi.