Reforma planowania przestrzennego

NIK krytycznie o przepisach z zakresu planowania przestrzennego

Nieprecyzyjne przepisy = chaos przestrzenny. Zamiast trwałych zasad spójnego gospodarowania przestrzenią – decyzje administracyjne oderwane od przyjętych założeń. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, obowiązujące od 2003 r. przepisy nie zapewniają racjonalnego kształtowania ładu przestrzennego w gminach i ich zrównoważonego rozwoju, a także pozbawiają ten proces kontroli społecznej. W efekcie dochodzi do rozproszenia zabudowy, uszczuplenia terenów zielonych, a nawet do degradacji krajobrazu. Chaos przestrzenny generuje rocznie, wg wyliczeń Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, ponad 83 mld zł strat


Reforma planowania przestrzennego

Reforma planowania przestrzennego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak deklaruje rząd, ma on uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach. Wprowadzi również istotne zmiany w geodanych dla tego tematu. Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego można zapoznać się z projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
klinkij aby zapoznać się z projektem


Usługi WMS, WFS i CSW dla zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego

Czym nie są usługi WMS, WFS i CSW dla zbiorów planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wydawało by się, że dwanaście lat od opublikowania w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) zagadnień związanych z usługami sieciowymi jakimi są usługi przeglądania, pobierania i wyszukiwania oraz dwa lata po wskazaniu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozwiązań technicznych w zakresie udostępniania zbiorów przestrzennych, gminy nie będą miały problemu rozróżnić czym są usługi sieciowe wg IIP.


najlepsze praktyki w procedurze planistycznej

Najlepsze praktyki w procedurze planistycznej

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany. Jak sprostać zobowiązaniom w zakresie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego i udostępnianiu danych? Odpowiedzi na te i inne pytania przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Niemniej jednak samorządy nadal mają wiele wątpliwości co do prawidłowego postępowania w ramach procedury planistycznej i wydaje się, że nie ma tu znaczenia ile Ministerstwo opublikuje na stronie swoich stronach odpowiedzi.