Tworzymy, zarządzamy, publikujemy dane oraz zbiory przestrzenne aktu planowania przestrzennego (APP) w postaci dokumentów elektronicznych GML zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
Od 31 października 2020 r. obowiązują przepisy art. 67a ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek opracowania dokumentów oraz zbiorów elektonicznych GML z danymi przestrzennymi dla APP.

Dokument elektoniczny GML - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiana

Organy właściwe są zobowiązane do stworzenia 2 z 3 zakresów danych przestrzennych najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały
 • nie jest załącznikiem do uchwały
 • informacja o dokumencie formalnym (DokumentFormalny) - informacje o akcie/uchwale
 • granica aktu w postaci wektorowej (AktPlanowaniaPrzestrzen)
 • bez publikacji
 • 30 dni do opracowania od daty uchwały o przystąpieniu

Dokument elektoniczny GML - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiana

Dane te powinny powstawać w toku procedury planistycznej, czyli na etapie pracy z projektem aktu tuż przed podjęciem uchwały o przyjęciu aktu. Organy właściwe są zobowiązane do stworzenia 3 zakresów danych przestrzennych
 • załącznik do uchwały
 • informacja o dokumencie formalnym w tym opis dokumentów wpływających na ustalenia aktu
 • granica aktu w postaci wektorowej (AktPlanowaniaPrzestrzen)
 • informacje o załączniku, rysunku aktu wraz z informacją w postaci łącza internetowego kierującego do pliku GeoTIFF (RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzenneg)
 • publikacja BIP
 • udostępnienie rysunku aktu w postaci cyfrowej rastrowej reprezentacji do 30 dni od daty przyjęcia uchwały za pośrednictwem usługi przeglądania WMS, o której mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej

Zbiór GML danych APP, tworzenie/aktualizacja

Dane te powinny powstawać każdorazowo gdy ulegną zmianie dane APP np. nastąpi przyjęcie kolejnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • informacje o wszytkich obowiązujących dokumentach formalnych w tym opisy dokumentów wpływających na ustalenia aktu
 • granice aktów obowiązujących w postaci wektorowej (AktPlanowaniaPrzestrzen)
 • informacje o załącznikach, rysunkach aktów obowiązujących wraz z informacją w postaci łącz internetowych kierujących do plików GeoTIFF (RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzenneg)
 • aktualizacja i udostępnienie rysunków aktów w postaci cyfrowej rastrowej reprezentacji za pośrednictwem usługi przeglądania WMS, o której mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • do 30 dni od wystąpienia zmiany