Nowe perspektywy dla rozwoju Twojej społeczności. Kształtuj przyszłość miast i obszarów wiejskich

Najnowsza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza szereg istotnych zmian, mających na celu lepsze kształtowanie przestrzeni naszych miast i obszarów wiejskich. Dzięki nowym regulacjom, proces planowania staje się bardziej transparentny, a decyzje dotyczące inwestycji są podejmowane w sposób bardziej zrównoważony i zgodny z interesami społeczności lokalnych.

Wspomagamy gminy i miasta realizując zadania wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nasz doświadczony zespół dba o to, aby proces ten odbywał się sprawnie i zgodnie z aktualnymi standardami


Potrzebujesz konsultacji w dzidzinie geoinformacji i/lub planowania i zagospodarowania przestrzennego?.
Udzielimy je bezpłatnie.